Quạt điều hòa không khí Air Cooler LF-35A Cơ

In Stock

Quạt điều hòa không khí Air cooler LF-35A bảng Cơ tiết kiệm điện, chế độ lọc khí thông minh, làm mát và cấp nước tự động, được người tiêu dùng lựa chọn

3,600,000 2,999,000