Quạt điều hòa không khí Air Cooler DR46 thế hệ mới

In Stock

Quạt điều hòa không khí Air Cooler DR46 thế hệ mới thay thế quạt điều hòa không khí GY50, là dòng sản phẩm phát triển hơn GY50 ở bảng điều khiển, chế độ gió, chế độ cấp nước tự động và thiết kế vững chắc hơn.

4,200,000 3,200,000